View Post

Nature Quest-Deep Code for survival

In Transformative Leadership, Wild Pathfinder by Göran Gennvi

”The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think”. – Gregory Bateson Reconnect to your Deep Code for survival in Times of Chaos. New findings – old wisdom! We experience a time where environmental changes are bigger and happen faster than ever. The Covid19 pandemic, on top of …

View Post

Lifesum – Transformativt Ledarskap

In Client Cases by Göran Gennvi

Transformativt Ledarskap – som att surfa på randen till kaos. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår …

View Post

Nature Quest -The Essence of the Wild

In GetWiLD Leadership, Transformative Leadership by Göran Gennvi

What is Wild? “ When faced with no distractions (no people, no phone, no books), no routines or decisions (no dressing, no cooking), no tasks, not even time-tracking (just the sun), something magical happened. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I started paying attention. Once I accepted and got past the boredom that naturally arose, a whole new world opened up. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I started seeing connections in …

View Post

WiLD Pathfinder – självstudiekurs

In GetWiLD Leadership, Wild Pathfinder by Göran Gennvi

Under senare år har media gett allt större uppmärksamhet kring teman som handlat om naturens förtjänstfulla sätt för läkning och rehabilitering liksom för natur- och miljömedvetenhet. Men även naturens som klassrum, kontor och lärare. Inte minst det japanska begreppet ”skogsbad” har fått ett starkt fäste. Detta har skapat en efterfrågan på utbildning för de som både vill satsa på ett …

View Post

Guardian of Life

In WiLD Leadership by Göran Gennvi

Life is Sacred! As we know, it only exists on the blue planet earth. It re-generates, circle after circle, year after year in its magic dance. As humans, we have been custodians and guardians, worshiped the ”Great Mystery of Life.” But then, in our modern era, we forgot this deep code of survival. Recent research demonstrates that while the world’s …

View Post

Thurne Teknik – Regenerativ affärsutveckling

In Client Cases by Göran Gennvi

BUSINESS TRANSFORMATION Learning Lab – Vi ser ett helt nytt affärslandskap växa fram. Den globala världsordningen är nu ett faktum. Digitaliseringen tränger in i alla verksamhetsområden. Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna. Etiska frågor får ökat fokus. Kort sagt, affärsmodellerna utmanas, och det går fort. Därför står företag och organisationer ansikte mot ansikte med en helt ny typ av utmaningar, inte …

View Post

Indigenous Voices

In Bin by Göran Gennvi

In today’s world, integrating traditional knowledge with Western science cannot be ignored, especially with all of the current environmental challenges we must all face together. Across the world, Indigenous peoples have lived in their ancestral homelands for thousands of years, forming relationships based on observations and interactions with plant and animal life, water systems, soils, and weather. The knowledge that …