View Post

Transformativt Ledarskap – begrepp och modeller

In Bin by Göran Gennvi

Vi hör både politiska ledare och forskare mena att vi i spåren av COVID-19 har ett gyllene tillfälle att göra långtgående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Men omställningen av den magnitud som behövs är betydande. Ledarskapets förmåga att leda omställning blir därför …

View Post

Om hållbar affärsutveckling i en ny verklighet!

In Agenda 2030, hållbar affärsutveckling, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Vad som skiljer ”regenerativ affärsutveckling” ifrån ”hållbar affärsutveckling” är inte helt entydigt. För somliga innehåller ”hållbar affärsutveckling” bara ett begrepp som är ”politiskt korrekt” men som saknar innebörd och en cynisk omskrivning av en fortsatt exploatering av naturresurserna och social rättvisa där ”regenerativ affärsutveckling” däremot ger en möjlighet till bibehållet eller rent av ökat välstånd inom de ramar som naturen erbjuder. Att tränga igenom ”brus” …

View Post

Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, hållbar affärsutveckling, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighet Hur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan? Videon “1 wave, 8 Barrels” är en inspirerande illustration för hur man som företag och organisationer kan tvingas att snabbt fånga vågen och anpassa verksamheten utan att tappa fart, tex vid varje nytt teknikskifte och helt nya marknads förutsättningar. På en global och digital arena …

View Post

Hållbar utveckling och Agenda 2030

In Client Cases by Göran Gennvi

Vad var syftet? Kommunen beslutade att genomföra en treårig satsning för hållbar utveckling. Behoven var flera. Dels att fördjupa och bredda den generella kunskapen kring hållbarhet. Dessutom att öka takten i att implimentera kommunens hållbarhetsambitioner genom att skapa en samsyn i organisationen. Långsiktig hållbarhet kräver att man åsidosätter kortsiktig partipolitik till förmån för långsiktig stabilitet. Detta är en utmaning i politiskt …

View Post

Transformative Leadership for a Regenerative Future

In Bin by Göran Gennvi

I see wilderness as our primary teacher. -Steven Harper Nature as the classroom Nature is our classroom where the skies are high, offering grand views as well as deep insights. Nature has all the time in the world. When you are out there, you automatically relax. Weather and wind, light and darkness, hunger, and thirst are factors that divide our …

View Post

Dialog vidgar vårt handlingsutrymme!

In Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Vårt handlingsutrymme skapas alltid i ett socialt kontext och baseras på den kunskap och information vi har. För att bryta ett negativt handlingsmönster behöver vi gå ifrån oreflekterade beteenden till ett medvetet handlande, d v s att vidga ”tankerummet”. Det är detta DIALOGEN hjälper oss med. Att få ta del av många(s) perspektiv och erfarenheter. En ledares uppgift blir därför …

View Post

Houdinisportswear – Business Transformation

In Client Cases by Göran Gennvi

Allt har blivit bättre utom framtiden! – Mycket positivt har hänt men den positiva utvecklingen är skör vilket Corona pandemin så tydligt gjort oss medvetna om. Dessutom, naturresurser exploateras allt hårdare, ekosystemen utarmas allt snabbare och destruktiva krafter får allt starkare fotfäste i samhället. I våra organisationer står ledare och medarbetare inför stora utmaningar och dilemman då kortsiktiga behov och prioriteringar …