Utmaningen
I tider av pandemier, klimat relaterade katastrofer och krig inträder en påtaglig och närvarande insikt om att vi är nära sammanlänkade, både med varandra och den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död har blivit allestädes närvarande och ställer saker på sin spets. Det är en global utmaning vi genomlever där kollektiva lager av trauman återaktiveras. Det är viktigt att vi möter detta med närvaro och bejakar våra rädslor samtidigt som vi väcker den motståndskraft som överförts från tidigare generationer som tidigare överlevt kriser. Vi står nu inför valet att att öka vår medvetenhet, skapa ömsesidigt stöd och samarbete, hitta en ny vision och fullt ut förankra vår potential. Därför behöver vi nu, mer än någonsin, utveckla våra transformativa förmågor för att tillvarata möjligheter och möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt. Ett sätt är gå till en inre plats av djupt vetande – att hitta sin inre kompass och låta ens inre kunskap och visdom komma till tals, inte minst för att stå rustade när den värsta röken lagt sig.
Till anmälan >>

Att bli den bästa versionen av sig själv!

Människan har altid gjort det
Människan har i alla tider dragit sig undan, oftast i naturen, för att reflektera över sina utmaningar, sitt syfte och vad som är viktigt i livet. De gamla berättelserna beskriver tex Muhammed sittande på berget Hira, Jesus fastade i 40 dygn i öknen och Buddha sittande under sitt Bodhiträd för upplysning. Nu har Du möjligheten att ge dig själv tid till stillhet och reflektion i avskildhet. Miljön är noga utvald, tex en paradisisk ö i Stockholmsskärgård, eller en fjällhed ovanför trädgränsen, mitt i eller i närheten av ett naturreservat. Inför Questen kommer du att få vägledning, metoder och verktyg för en ökad närvaro och kontakt med den inre, yttre naturen och sanna naturen. Ostörd i den omgivande naturen ges förutsättningar att återknyta till den inre plats från vilken ens autentiska beslutsfattande i stort och smått kan ske. Där når vi vår djupt liggande källkod, dvs vår inre kompass som evolutionen har förfinat för att värna vårt liv och vår avkommas långsiktiga överlevnad.

Genom att koppla upp oss på detta vis och regelbundet finstämma våra sensoriska instrument kan vi öka vår medvetna närvaro och komma närmare meningsfullhet och självkontroll. Vi kallar det för sensing, att vara medvetet närvarande. En förmåga att stå stadigt, agera snabbt och med lätthet i djup närvaro, att med finslipad perception förmå notera och agera på de svagaste signaler, att med trygghet och beslutsamhet manövrera inför oförutsägbarhet och osäkerhet.
Till anmälan >>

För vem?
Nature Questen är speciellt för dig som vill hitta en enkel och naturlig väg till hälsa och förbättrad mental och fysisk prestationsförmåga. Genom att fördjupa relationen till den inre-, yttre och sanna naturen uppnås de finstämda sinnestillstånd som vi är skapta för men idag ofta avskurna från. Det inträder en förhöjd närvarokänsla. En laserskarp förmåga att notera, observera och uppfatta vad som händer i varje stund, inom och runt ikring oss. Genom denna ökade känslighet och att bli mer närvarande i alla våra relationer har vi potential att bli en ännu bättre version av oss själva

Gruppstorleken varierar men ger varje person gott om möjligheter att få fokuserad uppmärksamhet och personlig coaching, samt dra nytta av visdom och erfarenhet från andra medlemmar i gruppen.

Ledarskaps guruer som Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer, Brian Arthur för att nämna några, bekräftar unisont att i mötet med naturen ges möjlighet att både bottna i sitt djupare syfte och att släppa loss den kreativitet som krävs för att omsätta syftet till handling. 

Nature Academy har under många år erbjudit program med naturen som klassrum och lärare med ett speciellt fokus på personlig utveckling och självledarskap. Ett flertal inspiratörer, lärare och visdomsbärare har varit engagerade under åren, inte minst vännerna Sami Elder Laila Spik, John P Milton, Way of Nature och faithkeeper Oren Lyons. 
Till anmälan >>

Resultatet
En Nature Quest kan resultera i en dramatisk minskning av stress, en ökad kreativitet och en tydlig, centrerad närvaro. Frukten av en fördjupad närvaro i naturen är ett ökat välbefinnande och leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd. Det hjälper oss att vara väl rustade för att hantera de utmaningar och möjligheter som livet erbjuder. Naturen kan den ge stöd i processen för att nå ditt autentiska jag om du väljer och vågar att lita på att släppa taget, som att tryggt surfa på kanten till kaos.

Med hjälp av den noga utvalda och väl beprövade metoder fördjupas relationen med den inre så väl som den yttre naturen. Lager efter lager skalas av med hjälp av kraftfulla verktyg tills man är framme vid den innersta kärnan och man har möjlighet att återställa källkoden.

De lager som skalas av är de blockeringar som står i vägen och hindrar oss från att höra både oss Själva och vår sanna natur (källan), den ständigt pågående vibration som går genom allt liv och hela existensen. Det ger en djup känsla av mening för de som förmår att förnimma och att öppna sitt djupaste medvetande och i kärlek överlämna sig till insikten och känslan av att vara en del av den ”kosmiska metabolismen” i gemenskap med alla andra livsformer och existenser.
Till anmälan >>

Programmet 

Nature Quest processen består av fem faser;
Beslutet – när det inre processen påbörjats, ett inre frö, en önskan som börjat gro och ofta långt innan man ”får ändan ur” och anmäler sig.
Förberedelsen – syftar till att klargöra och reda ut frågor av praktisk natur likväl som om oro och osäkerheter kring processen som sådan, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den transformativa processen.
Undervisningen – teori, metoder och övningar för att få ut mesta möjliga ifrån Solot (vad som gör en NQ avsevärt särskiljande från en ensam tur i naturen).
Solot – enskildhet i naturen, bildar ett bärande stöd för att slappna av, hitta och grunda sin balans, att skapa en djupare förståelse för sitt inre jag och en stark känsla av samhörighet med den omgivande naturen. enskildhet i naturen, bildar ett bärande stöd för att slappna av, hitta och grunda sin balans, att skapa en djupare förståelse för sitt inre jag och en stark känsla av samhörighet med den omgivande naturen. Det är som att skala en lök, lager för lager in till kärnan. Man når de riktigt djupa nivåerna ju längre tid man umgås och får chansen att lyssna på sig ”själv”. Allt eftersom släpper man taget och det det som vill ”födas fram” får allt mer utrymme. 
Återinträdet – varför, vad, när och hur tar man bäst hand om, internaliserar och kultiverar insikter och ny medvetenhet i sin vardag.

Till anmälan >>

Förberedelsen – visdom och avsikt 
I samband med anmälan och ett förberedande samtal får du tillgång till material och länkar med metoder och verktyg för att förbereda mötet med dig själv och naturen. Dels i form av närvaroövningar, förberedelser för fasta (ej obligatorisk), liksom utrustningstips mm. Vi föreslår att man börjar integrera de 12 principerna före Questen. De är en syntes från många av världens visdomsläror sammanställt av vår partner John P. Milton. Dessa principer liksom metoder och ceremonier vi fått i samarbetet med visdomsbärare och forskare bildar en bärande balk i våra program.

Introduktion och undervisning
Förberedande tips och praktisk genomgång av utrustning liksom övning i vildmarksfärdigheter att använda under solot. Genom evolutionen har människans sinnen fintrimmats för att vi skall kunna reagera sekundsnabbt på faror och möjligheter i vår kamp för tillvaron. I vår urbana miljö har dock många av våra sinnen blivit avtrubbade och ligger i träda. Lyckligtvis finns det tekniker för att väcka dem igen, om man lär av dem som aldrig glömt. Frukten av att lära sig kommunicera med naturen är ett ökat välbefinnande men leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd. Undervisningen och perceptions- och spårnings övningar för ökad naturnärvaro är därför en viktig förutsättning för att få ut mesta möjliga av Nature Questen. Undervisningen och dess övningar syftar att finstämma och kultivera kropp, sinnen och medvetandet för en ökad naturnärvaro. Beprövade metoder såsom;
– GratitudeThanksgiving Address – Haudenosaunee
– De 12 principerna – The Way of Nature 
– Medicinhjulet 
– Frösättningsceremoni – Natureacademy
är några av de områden som berörs. Inför Solot inträder en period i tystnad och en ceremoni för att tydliggöra och försegla den djupa process, ansvaret och åtagandet Naturen Questen innebär.

Solo 
Solo innefattar 3 – 5 dygns solo. En tid för insikt man tillbringar helt i avskildhet och ger en unik möjlighet att träda in i relation och fördjupad kontakten med den viktigaste personen i sitt liv, sig Själv. Det är därför nödvändigt att skala av störande intryck för att fördjupa kvaliteten och tiden med sig Själv och naturen. Man fastar eller äter lätt, som inte kräver tillagning och minimalt med tid. Under denna period sker inga sysslor. d v s ingen läsning , inget skrivande* (ingen mobil) eller eldande. Men en liten anteckningsbok för att notera korta reflektioner, tankar och känslor kan eventuellt få finnas med. När man kommit över tristessen inträffar magi. Med finstämda och känsliga sinnen, även inför de svagaste signaler och nyanser. Synfältet blir större och synskärpan laserskarp. En ny värld som varit fördold öppnas upp och väcker förundran, medkänsla och mening. Den inre kompassen kalibreras, man blir mer öppen och perspektivtagande.

Återinträdet
Detta är en kritisk integrationsfas som kräver en varsam process för urträdet ur den ”verkliga världen” och inträdet i ”vardagen igen”. Vi samlas i tystnad. Innan vi börjar dela i cirkel det vi känner behöver formuleras gör vi en enkel ceremoni. Många Quest deltagare brukar tycka att det är svårt att lämna det tillstånd av djup närvaro och som infunnit sig under Nature Questen. Därför blir perioden för återinträdet kritisk. Det handlar om att hitta ett sätt att integrera och förvalta de insikter man fått. Stödet ifrån gruppen ger en möjlighet för den som så önskar. Varje Quest, individ och grupp hittar sin väg men ceremonin som bryter förseglingen är dock en obligatorisk, viktig och kraftfull ritual. Den hjälper deltagaren att förbereda och integrera upplevelsen i sig själv och sitt dagliga liv. 

Säkerhet
Det är lika säkert att delta i en Nature Quest som att gå på en vandring. Ett utvecklat ”kompis-säkerhetssystem” med dagliga kontrollpunkter gör att man gemensamt kontrollerar säkerheten, samtidigt som man respekterar och inte stör varandras enskildhet och process. 

Datum
Söndag 30e Juni – Lördag 6 Juli – 2024  (7 dygn)
Pris per persn:
10.000 Kr inkl. moms privatperson
15.000 kr inkl. moms för organisationer
OBS! Mat, övernattning, och transporter ej inkluderat.

Datum i skärgården
Mars – Aug 2024
Friday, Mars 22 – Sunday 24
Friday, April 12 – Sunday 14
Friday, Maj 3 – Sunday 5
Friday, Maj 31 – Sunday, 2 June
Friday, June 14 – Sunday, 16
Friday, Aug 23 – Sunday 25

Price per person:
4.375 SEK inkl. moms privatpersoner + moms för organisationer
OBS! Mat, övernattning, och transporter ej inkluderat.

Till anmälan >>