En Nature Quest kan liknas vid att gå till en inre plats av djupt vetande – att kalibrera sin inre kompass, sin källkod och låta ens inre kunskap och visdom få komma till tals. Att utveckla sin transformativa förmåga för att stå bättre rustade att möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt.

Utmaningen
I tider av pandemier, klimat relaterade katastrofer och krig inträder en påtaglig och närvarande insikt om att vi är nära sammanlänkade, både med varandra och den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död har blivit allestädes närvarande och ställer saker på sin spets där kollektiva lager av trauman återaktiveras. Viktigt att bejaka rädslan och möta detta med närvaro samtidigt som den motståndskraft som överförts från tidigare generationer väckes. Vi står alltid inför valet att att öka vår medvetenhet, att skapa ömsesidigt stöd och samarbete. att hitta en ny vision och fullt ut förankra vår potential.

Människan har altid gjort det
Människan har i alla tider dragit sig undan, oftast i naturen, för att reflektera över sina utmaningar, sitt syfte och vad som är viktigt i livet. De gamla berättelserna beskriver tex Muhammed sittande på berget Hira, Jesus fastade i 40 dygn i öknen och Buddha sittande under sitt Bodhiträd för upplysning. Nu har Du möjligheten att ge dig själv tid till stillhet och reflektion i avskildhet. Ledarskaps guruer som Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer, Brian Arthur för att nämna några, bekräftar unisont att i mötet med naturen ges möjlighet att både bottna i sitt djupare syfte och att släppa loss den kreativitet som krävs för att omsätta syftet till handling. Många urfolken har fortfarande visdomen och koden som sam-utvecklats i symbios med naturen.
Till anmälan >>

Platsen
Platsen är noga utvald. Att låta sig hänföras av naturens skönhet, det kan vara en paradisisk ö i Stockholmsskärgård, eller en på en fjällhed ovanför trädgränsen. Ostörd i den omslutande naturen ges förutsättningar att återknyta till den inre plats från vilken ens autentiska beslutsfattande i stort och smått kan ske.

Processens fem faser

1. Beslutet – få ändan ur – när det inre processen påbörjats. Ett inre frö, en önskan som börjat gro och ofta långt innan man ”får ändan ur” och anmäler sig.

2. Förberedelsen – visdom och avsikt 
I samband med anmälan sker ett förberedande samtal där man får tillgång till material och länkar med metoder och verktyg i form av närvaroövningar, förberedelser för fasta (ej obligatorisk) Förberedande tips och praktisk genomgång av utrustning liksom förslag till övningar i vildmarksfärdigheter att använda under solot.

3. Introduktion och undervisning
Förberedande tips och praktisk genomgång av utrustning liksom övning i vildmarksfärdigheter att använda under solot. Undervisningen och övningarna för ökad naturnärvaro är vad som skiljer en Nature Quest ifrån en hajk i naturen och är en viktig förutsättning för att nå på djupet i upplevelsen. Undervisningen och dess övningar syftar att förbereda och finstämma kropp, sinnen och medvetandet för en ökad naturnärvaro. Beprövade metoder som kalibrerar den inre kompassen såsom att; utveckla känslan av tacksamhet och skapa en tydlig riktning, utveckla förmågan att upptäcka subtila interna och externa signaler, att navigera och leda effektivt inför det oförutsägbara genom att främja ödmjukhet, erkänna osäkerhet och vara öppen för nya perspektiv, att engagera sig personligen – visa ”skin in the game.” Under Solot träder man in i en period av tystnad och ceremoni för att försegla processen och åtagandet en Nature Quest möjliggör.

4. Solo – tid för insikt 
Solo innefattar 3 – 5 dygns solo. En tid för insikt, helt i avskildhet med möjlighet att träda in i djup relation och kontakt med den viktigaste personen i sitt liv, sig Själv. Därför är det nödvändigt att skala av störande intryck för att fördjupa kvaliteten och tiden med sig Själv och naturen. Vi föreslår fasta under solot, alternativt att man äter något lätt som inte kräver tillagning och minimalt med tid. Under solo perioden sker inga sysslor annat än övningar och ceremonier. D v s ingen läsning , inget skrivande* (ingen mobil) eller eldande. Men en liten anteckningsbok för att notera korta reflektioner, tankar och vid den inledande undervisningen kan få finnas med. När man genom ”dopaminfastan” kommit över ”tristessen” inträffar magi. Allt eftersom ens sinnens känslighet ökar, även inför de svagaste signaler, blir synfältet blir större och synskärpan laserskarp. En ny värld som varit fördold av ljud, dofter och nyanser öppnas upp och väcker förundran, medkänsla och mening. Den inre kompassen kalibreras och finstäms, och ger öppenhet och perspektivtagande.

5. Återinträdet
Detta är en kritisk integrationsfas som kräver varsamhet för urträdet ur den ”verkliga världen” och inträdet i ”vardagen”. Återsamlingen sker i tystnad. Många Quest deltagare brukar tycka att det är svårt att lämna det tillstånd av djup närvaro och som infunnit sig under Nature Questen, Därför blir perioden för återinträdet kritisk och tystnaden bryts genom en enkel ceremoni. Stödet ifrån gruppen ger en möjlighet att dela för den som så önskar. Varje Quest, individ och grupp hittar sin väg men ceremonin som bryter förseglingen är en obligatorisk, viktig och kraftfull ritual. Den hjälper deltagaren att förbereda och integrera upplevelsen i sig själv och sitt dagliga liv. Det handlar om att hitta ett sätt att integrera och förvalta de insikter och gåvor man fått.

Resultatet
Med hjälp av den noga utvalda platsen och de väl beprövade metoderna fördjupas relationen med den inre så väl som den yttre naturen. Lager efter lager av blockeringar, skalas av med hjälp av de kraftfulla verktygen tills man når fram till den innersta kärnan och källkoden blir återställd. En djup känsla av mening infinner sig för den som förnimmer, öppnat sitt djupaste medvetande och överlämnat sig som en del av en större gemenskap med andra livsformer och existenser.

För vem
Det fins flera ingångar till en Nature Quest.
Det kan vara;
– för den som vill fördjupa relationen till den inre-, yttre- och sanna naturen,
– för den som vill hitta en väg till förbättrad hälsa,
– för den som vill öka sin mentala och fysiska prestationsförmåga,
– när det känns som att stå vid ett vägskäl och vill hitta riktning i livet,
– när man vill komma bort från bruset
– ladda batterierna
– e t c.

Till anmälan >>

Säkerhet
Det är lika säkert att delta i en Nature Quest som att gå på en vandring. Ett utvecklat ”kompis-säkerhetssystem” med dagliga kontrollpunkter gör att man gemensamt kontrollerar säkerheten, samtidigt som man respekterar och inte stör varandras enskildhet och process. 

Datum i skärgården 3 dygn
30 Aug Fredag – Söndag 1a Sept
13 Sept Fredag – Söndag 15e
4 Oct Fredag – Söndag  6e
18 Oct Fredag  – Söndag 20e

Pris per person 3 dygn:
4.000 SEK inkl. moms.
OBS! Mat, övernattning, och transporter ej inkluderat.

Datum i fjällen
Söndag 30e Juni – Lördag 6 e Juli – 2024  
Pris per person 7 dygn:
10.000 Kr inkl. moms
OBS! Mat, övernattning, och transporter ej inkluderat.

Till anmälan >>