Regenerative coaching


Nature Academy AB by Göran Gennvi

Vi bistår ledare och organisationer att utveckla sin kapacitet och förmåga för lärande och att skapa en önskad framtid. Det innebär förmågan att:  visualisera ett önskat tillstånd,  genomföra det och därefter upprätthålla detta önskvärda tillstånd. De olika faserna kräver olika förmågor. Naturakademin tillhandahåller metoder och verktyg som utvecklar dessa förmågor som blir allt mer nödvändig i tider av osäkerhet och förändring.  Se några länkar på hur vi jobbar och några exempel på kundcase nedan:
>> Transformativ Dialog
>> Transformativt Ledarskap