Thurne Teknik – Regenerativ affärsutveckling

In Client Cases by Göran Gennvi

BUSINESS TRANSFORMATION

Learning Lab – Vi ser ett helt nytt affärslandskap växa fram. Den globala världsordningen är nu ett faktum. Digitaliseringen tränger in i alla verksamhetsområden. Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna. Etiska frågor får ökat fokus. Kort sagt, affärsmodellerna utmanas, och det går fort. Därför står företag och organisationer ansikte mot ansikte med en helt ny typ av utmaningar, inte minst när gamla sanningar ställs mot nya. Om uppdelning, specialisering och konkurrens var framgångsrecept fram till nu kräves nya kapacitet och transformativa förmågor för att manövrera i en alltmer komplex verklighet och en ny källa till lärande. 

KUNDCASE

Thurne Teknik har utvecklats organiskt och stabilt under åren inom sin nisch, som leverantör av komponenter, utrustning och avancerade processystem till primärt den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. Vårt uppdrag bestod i att tillsammans med organisationen destillera fram kärnan för framgång, att göra den än mer synlig och kommunicerbar – The code for success – Thurne DNA. 

Thurne Learning Lab i Sardinien

Vad var syftet?

Thurne Teknik har utvecklats organiskt och stabilt under åren inom sin nisch, som leverantör av komponenter, utrustning och avancerade processystem till primärt den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. 

Vad vi gjorde

Vårt uppdrag bestod i att tillsammans med organisationen destillera fram kärnan för framgång, att göra den än mer synlig och kommunicerbar – The code for success – Thurne DNA. Syftet för detta var flera. Dels säkerställa att samtliga medarbetare förstått och i sitt arbete prioriterar de faktorer som gör bolaget framgångsrikt. Dels att sammanställa och samla detta i en manual som bildar ryggraden i bolagets framgångsbeteende Under ett drygt år genomfördes tre större Learning Labs, internationellt och i Sverige om sammantaget dryga 2 veckor där samtliga medarbetare deltog. Däremellan genomfördes ett strategiarbete tillsammans med VD för att bygga den bärande balken och det strukturkapital som varit dela av framgången vid expansionen och bolagets utveckling. 

Vad blev resultatet?

De metoder och verktyg utvecklade och förmedlade av Nature Academy Learning Lab har bidragit värdefullt i den framgångsrika processen. Bolaget har nu köpts upp av en stor internationell aktör för att kunna växlas upp ytterligare. Se vidare VD Ulf Stenerhag under testimonial. 

”- We have had the privilege to be guided by Göran through a two-year regenerative learning process to find the source code for success and for our complete international organization to internalize the findings. A better understanding of the importance of trust-building in our business and how to nourish a trust-building corporate culture has been developed through different dialogue workshops. Three major Learning Labs were held both internationally and in Sweden where all employees participated. In between the learning labs, strategy work was carried out together with the CEO to fine-tune the source code and conceptualize a corporate culture description. We strengthen culture, improved financial results, and rate of growth is the best receipt of the value of Göran’s work. Thurne Teknik has now been acquired by a larger international player and structural capital development over the last year will be a great platform for continued and accelerated growth.

Göran himself easily gained the trust and respect of the group of cultural diversity and was early appreciated as one of the team. He was very responsive and helpful in the planning of the week and could well understand our specific organizational and industry challenges. Through all well-organized and thoughtful weeks of scheduled workshops, open dialogues, and meditations we all came home energized, relaxed, dedicated, filled with new insights, and much stronger as a team. The session and the work done by Göran were well above all our expectations and we can see the good result already in our daily operations”.
CEO Ulf Stenerhag