View Post

Hållbar utveckling och Agenda 2030

In Client Cases by Göran Gennvi

Vad var syftet? Kommunen beslutade att genomföra en treårig satsning för hållbar utveckling. Behoven var flera. Dels att fördjupa och bredda den generella kunskapen kring hållbarhet. Dessutom att öka takten i att implimentera kommunens hållbarhetsambitioner genom att skapa en samsyn i organisationen. Långsiktig hållbarhet kräver att man åsidosätter kortsiktig partipolitik till förmån för långsiktig stabilitet. Detta är en utmaning i politiskt …

View Post

Houdinisportswear – Business Transformation

In Client Cases by Göran Gennvi

Allt har blivit bättre utom framtiden! – Mycket positivt har hänt men den positiva utvecklingen är skör vilket Corona pandemin så tydligt gjort oss medvetna om. Dessutom, naturresurser exploateras allt hårdare, ekosystemen utarmas allt snabbare och destruktiva krafter får allt starkare fotfäste i samhället. I våra organisationer står ledare och medarbetare inför stora utmaningar och dilemman då kortsiktiga behov och prioriteringar …

View Post

Lifesum – Transformativt Ledarskap

In Client Cases by Göran Gennvi

Transformativt Ledarskap – som att surfa på randen till kaos. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår …

View Post

Thurne Teknik – Regenerativ affärsutveckling

In Client Cases by Göran Gennvi

BUSINESS TRANSFORMATION Learning Lab – Vi ser ett helt nytt affärslandskap växa fram. Den globala världsordningen är nu ett faktum. Digitaliseringen tränger in i alla verksamhetsområden. Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna. Etiska frågor får ökat fokus. Kort sagt, affärsmodellerna utmanas, och det går fort. Därför står företag och organisationer ansikte mot ansikte med en helt ny typ av utmaningar, inte …