View Post

Falun och Agenda 2030

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

Vad var syftet?  Naturakademin Learning Lab blev upphandlade i konkurrens för en utbildningssatsning för hållbar utveckling i Falu kommun perioden 2017 – 2019. Det fanns ett behov att lära mer kring hållbarhet, förmåga att hantera komplexitet och helhetssyn samt ha ökad kännedom om kommunens hållbarhetsambitioner i organisationen. Att det behövdes en process som skapade engagemang och delaktighet i organisationen för …

View Post

Thurne Teknik

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

ORGANISATIONSUTVECKLING Learning Lab – Vi ser ett helt nytt affärslandskap växa fram. Den globala världsordningen är nu ett faktum. Digitaliseringen tränger in i alla verksamhetsområden. Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna. Etiska frågor får ökat fokus. Kort sagt, affärsmodellerna utmanas, och det går fort. Därför står företag och organisationer ansikte mot ansikte med en helt ny typ av utmaningar, inte minst …

View Post

Houdinisportswear

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

HÅLLBAR UTVECKLING – Allt har blivit bättre utom framtiden! Mycket positivt har hänt, och händer, men utvecklingen i stort går fortfarande åt fel håll. Naturresurserna exploateras allt hårdare, våra ekosystem utarmas allt snabbare och destruktiva krafter får allt starkare fotfäste. Och utmaningarna blir inte mindre. Ledare och medarbetare ställs inför stora utmaningar och dilemman. Kortsiktiga behov och prioriteringar ställs mot långsiktiga.  …

View Post

Lifesum

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

LEDARSKAPSUTVECKLING Ledarskap – som att surfa på randen till kaos. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår …