View Post

Transformativt Ledarskap – begrepp och modeller

In Bin by Göran GennviLeave a Comment

Vi hör både politiska ledare och forskare mena att vi i spåren av COVID-19 har ett gyllene tillfälle att göra långtgående ekonomiska och sociala förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Men omställningen av den magnitud som behövs är betydande. Ledarskapets förmåga att leda omställning blir därför kritiskt. …

View Post

Folkbildning – The Nordic Secret

In Bin by Göran GennviLeave a Comment

Our aim in our work as transformative coaches is to help our clients to build capacity to be better prepared and adapt to the disruptive changes coming—a rapid change driven by technology transformation, climate change, politicly- and economic instability, etc. Our ambition with our Learning Labs is to hold a supporting infrastructure to create psychological safety, an essential element for deep learning and transformation.

View Post

Hållbart styrelsearbete

In Bin by Göran GennviLeave a Comment

Styrelsearbetet i det lilla företaget skiljer sig ifrån det stora. I större företag präglas styrelsearbetet av samspelet mellan flera olika aktörer med olika roller. I mindre företag är styrelsens sammansättning är inte lika ”komplett” och rollerna mer diffusa. I praktiken är ofta ägare, styrelseordförande och VDen och samma person. I de större företagen har ofta styrelsen tillgång till omfattande analyser …

View Post

Indigenous Voices

In Bin by From

In today’s world, integrating traditional knowledge with Western science cannot be ignored, especially with all of the current environmental challenges we must all face together. Across the world, Indigenous peoples have lived in their ancestral homelands for thousands of years, forming relationships based on observations and interactions with plant and animal life, water systems, soils, and weather. The knowledge that …