View Post

Hållbarhet och affärsutveckling

In Bin by Göran Gennvi

Att tränga igenom ”brus” och motstridiga perspektiv på begreppen hållbarhet, regenerativitet och affärsutveckling är en utmaning. Vad som skiljer ”regenerativ affärsutveckling” ifrån ”hållbar affärsutveckling” är inte helt entydigt. För somliga håller ”hållbar affärsutveckling” bara ett begrepp som är ”politiskt korrekt” men som saknar innebörd och en cynisk omskrivning av en fortsatt exploatering av naturresurserna och social rättvisa där ”regenerastiv affärsutveckling” däremot ger en möjlighet …

View Post

By Alexander Crawford and Göran Gennvi

In Bin by Göran Gennvi

Discover how a unique outdoor leadership retreat in Lijiang, China, merges Taoist and indigenous principles with modern approaches to leadership challenges. In Lijiang, a serene and picturesque setting in the mountains of China’s Yunnan province, a different leadership program took place on 15-17 March 2024. It was called the ”Tao follows Nature Leadership Program” and was crafted by Swedish leadership …

View Post

Nature Academy Learning Lab

In Bin by Göran Gennvi

Our purpose is to co-create a common and desired future. We offer methods and tools to cultivate the transformative skills needed to mutate to a higher level of awareness and our capability to handle complexity by getting Grounded, tools for Breakthrough Conversations, Accessing Nature’s Wisdom, and developing the inner Pathfinder. To reconnect our most profound inner code for adaptation, development, …

View Post

Learning Labs, the Leadership Domain

In Bin by Göran Gennvi

A Learning Lab gives organizations access to tools and methods that create dialogue, responsibility, and participation and support leaders and employees in everyday life. Working with these tools and methods for learning provides several benefits: – It will be possible to reach the many people in the organization quickly.– Leadership becomes more explicit, and leaders are given the conditions to address the …

View Post

Hållbart styrelsearbete

In Bin by Göran Gennvi

Styrelsearbetet i det lilla företaget skiljer sig ifrån det stora. I större företag präglas styrelsearbetet av samspelet mellan flera olika aktörer med olika roller. I mindre företag är styrelsens sammansättning är inte lika ”komplett” och rollerna mer diffusa. I praktiken är ofta ägare, styrelseordförande och VDen och samma person. I de större företagen har ofta styrelsen tillgång till omfattande analyser …

View Post

Regenerativitet – begrepp och modeller

In Bin by Göran Gennvi

Vi hör både politiska ledare och forskare mena att vi i spåren av COVID-19 har ett gyllene tillfälle att göra långtgående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Men omställningen av den magnitud som behövs är betydande. Ledarskapets förmåga att leda omställning blir därför …