View Post

Vår enda chans är att vidga vårt handlingsutrymme!

In Bin, Transformativ Dialog by Göran Gennvi

Vårt handlingsutrymme skapas alltid i ett socialt kontext och baseras på den kunskap och information vi har. För att bryta ett negativt handlingsmönster behöver vi gå ifrån oreflekterade beteenden till ett medvetet handlande, d v s att vidga “tankerummet”. Det är detta DIALOGEN hjälper oss med. Att få ta del av många(s) perspektiv och erfarenheter. En ledares uppgift blir därför …

View Post

Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighetHur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan, att fånga vågen tex, vid varje nytt teknikskifte? Videon visar “1 wave, 8 Barrels” och går att jämföra med allt från Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, AI till nu 6G. På en global och digital arena där pandemin ställt allt på sin spets ökar handlingsutrymmet …

View Post

Transformativt Ledarskap – begrepp och modeller

In Bin by Göran Gennvi

Vi hör både politiska ledare och forskare mena att vi i spåren av COVID-19 har ett gyllene tillfälle att göra långtgående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Men omställningen av den magnitud som behövs är betydande. Ledarskapets förmåga att leda omställning blir därför …

View Post

Folkbildning – The Nordic Secret

In Bin by Göran Gennvi

Our aim in our work as transformative coaches is to help our clients to build capacity to be better prepared and adapt to the disruptive changes coming—a rapid change driven by technology transformation, climate change, politicly- and economic instability, etc. Our ambition with our Learning Labs is to hold a supporting infrastructure to create psychological safety, an essential element for deep learning and transformation.

View Post

Hållbart styrelsearbete

In Bin by Göran Gennvi

Styrelsearbetet i det lilla företaget skiljer sig ifrån det stora. I större företag präglas styrelsearbetet av samspelet mellan flera olika aktörer med olika roller. I mindre företag är styrelsens sammansättning är inte lika ”komplett” och rollerna mer diffusa. I praktiken är ofta ägare, styrelseordförande och VDen och samma person. I de större företagen har ofta styrelsen tillgång till omfattande analyser …

View Post

Indigenous Voices

In Bin by From

In today’s world, integrating traditional knowledge with Western science cannot be ignored, especially with all of the current environmental challenges we must all face together. Across the world, Indigenous peoples have lived in their ancestral homelands for thousands of years, forming relationships based on observations and interactions with plant and animal life, water systems, soils, and weather. The knowledge that …