View Post

Hållbart styrelsearbete

In Bin by Göran Gennvi

Styrelsearbetet i det lilla företaget skiljer sig ifrån det stora. I större företag präglas styrelsearbetet av samspelet mellan flera olika aktörer med olika roller. I mindre företag är styrelsens sammansättning är inte lika ”komplett” och rollerna mer diffusa. I praktiken är ofta ägare, styrelseordförande och VDen och samma person. I de större företagen har ofta styrelsen tillgång till omfattande analyser …

View Post

Transformativt Ledarskap – begrepp och modeller

In Bin by Göran Gennvi

Vi hör både politiska ledare och forskare mena att vi i spåren av COVID-19 har ett gyllene tillfälle att göra långtgående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Hoppet finns i att lösningarna redan finns tillgängliga idag. Men omställningen av den magnitud som behövs är betydande. Ledarskapets förmåga att leda omställning blir därför …

View Post

Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, hållbar affärsutveckling, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighet Hur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan? Videon “1 wave, 8 Barrels” är en inspirerande illustration för hur man som företag och organisationer kan tvingas att snabbt fånga vågen och anpassa verksamheten utan att tappa fart, tex vid varje nytt teknikskifte och helt nya marknads förutsättningar. På en global och digital arena …

View Post

Transformative Leadership for a Regenerative Future

In Bin by Göran Gennvi

I see wilderness as our primary teacher. -Steven Harper Nature as the classroom Nature is our classroom where the skies are high, offering grand views as well as deep insights. Nature has all the time in the world. When you are out there, you automatically relax. Weather and wind, light and darkness, hunger, and thirst are factors that divide our …

View Post

Indigenous Voices

In Bin by From

In today’s world, integrating traditional knowledge with Western science cannot be ignored, especially with all of the current environmental challenges we must all face together. Across the world, Indigenous peoples have lived in their ancestral homelands for thousands of years, forming relationships based on observations and interactions with plant and animal life, water systems, soils, and weather. The knowledge that …