View Post

Varför hållbar affärsutveckling?

In Agenda 2030, hållbar affärsutveckling, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Hållbarhetsfrågorna kan betraktas utifrån två olika perspektiv. Å ena sidan är hållbarhetsfrågorna mycket komplexa och hanteras inom ramen för många olika kunskapsområden: Teknik, Kemi, Ekonomi, Ekologi, Meteorologi, Sociologi, Psykologi mm. Orsak – verkan sambanden präglas av svårigheterna att förstå och överblicka hur olika faktorer samspelar. Det käbblas rätt mycket kring vad som är och inte är absolut sanning i frågan. Hur mycket olja finns det egentligen? Kommer havsytan att höjas med 60 eller 67 cm? Är etanol ett bra bränsle? Hur mycket kemikalier tål en spermie? Vad bidrar till en utveckling av demokratin? …

View Post

Om hållbar affärsutveckling

In Agenda 2030, hållbar affärsutveckling, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Vad som är och inte är ”hållbar affärsutveckling” är inte helt entydigt. För somliga är ”hållbar affärsutveckling” en cynisk omskrivning av en fortsatt exploatering av naturresurserna och social rättvisa. För andra är det en möjlighet till ökat välstånd inom de ramar som naturen erbjuder. För några är det bara ett begrepp som är ”politiskt korrekt” men som saknar innebörd. Att tränga igenom ”brus” och motstridiga perspektiv …

View Post

Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighetHur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan, att fånga vågen tex, vid varje nytt teknikskifte? Videon visar “1 wave, 8 Barrels” och går att jämföra med allt från Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, AI till nu 6G. På en global och digital arena där pandemin ställt allt på sin spets ökar handlingsutrymmet …

View Post

Nature Quest-Deep Code for survival

In Transformative Leadership, Wild Pathfinder by Göran Gennvi

“The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think”. – Gregory Bateson Reconnect to your Deep Code for survival in Times of Chaos. New findings – old wisdom! We experience a time where environmental changes are bigger and happen faster than ever. The Covid19 pandemic, on top of …

View Post

Nature Quest -The Essence of the Wild

In GetWiLD Leadership, Transformative Leadership by Göran Gennvi

What is Wild? “ When faced with no distractions (no people, no phone, no books), no routines or decisions (no dressing, no cooking), no tasks, not even time-tracking (just the sun), something magical happened. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I started paying attention. Once I accepted and got past the boredom that naturally arose, a whole new world opened up. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I started seeing connections in …