View Post

Varför hållbar affärsutveckling?

In Agenda 2030, hållbar affärsutveckling, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Hållbarhetsfrågorna kan betraktas utifrån två olika perspektiv. Å ena sidan är hållbarhetsfrågorna mycket komplexa och hanteras inom ramen för många olika kunskapsområden: Teknik, Kemi, Ekonomi, Ekologi, Meteorologi, Sociologi, Psykologi mm. Orsak – verkan sambanden präglas av svårigheterna att förstå och överblicka hur olika faktorer samspelar. Det käbblas rätt mycket kring vad som är och inte är absolut sanning i frågan. Hur mycket olja finns det egentligen? Kommer havsytan att höjas med 60 eller 67 cm? Är etanol ett bra bränsle? Hur mycket kemikalier tål en spermie? Vad bidrar till en utveckling av demokratin? …

View Post

Om hållbar affärsutveckling

In Agenda 2030, hållbar affärsutveckling, Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Vad som är och inte är ”hållbar affärsutveckling” är inte helt entydigt. För somliga är ”hållbar affärsutveckling” en cynisk omskrivning av en fortsatt exploatering av naturresurserna och social rättvisa. För andra är det en möjlighet till ökat välstånd inom de ramar som naturen erbjuder. För några är det bara ett begrepp som är ”politiskt korrekt” men som saknar innebörd. Att tränga igenom ”brus” och motstridiga perspektiv …