View Post

GetWiLD – självstudiekurs

In GetWiLD Leadership, Wild Pathfinder by Göran GennviLeave a Comment

Under senare år har media gett allt större uppmärksamhet kring teman som handlat om naturens förtjänstfulla sätt för läkning rehabilitering liksom för natur- och miljömedvetenhet. Men även naturens som klassrum, kontor och lärare. Inte minst det japanska begreppet ”skogsbad” har fått ett starkt fäste. Detta har skapat en efterfrågan på utbildning för de som både vill satsa på ett eget …