WiLD Pathfinder – självstudiekurs

In GetWiLD Leadership, Wild Pathfinder by Göran Gennvi

Under senare år har media gett allt större uppmärksamhet kring teman som handlat om naturens förtjänstfulla sätt för läkning och rehabilitering liksom för natur- och miljömedvetenhet. Men även naturens som klassrum, kontor och lärare. Inte minst det japanska begreppet ”skogsbad” har fått ett starkt fäste. Detta har skapat en efterfrågan på utbildning för de som både vill satsa på ett eget växande och personlig utveckling men också när tillfälle ges, erbjuda sig själv som vägvisare i den miljö man lever och verkar.

Under åren har hundratals ”pathfinders” deltagit i programmet som kommit att få namnet Pathfinder. Flera av dessa vägvisare har fungerat som ledare vid aktiviteter vi varit engagerade att leda med som mest tusentals deltagare. Vi har nu efter påtryckningar fått frågan om vi skulle kunna tänka oss arrangera denna utbildning igen. Vi är därför glada över att åter kunna erbjuda programmet WiLD Pathfinder. Se filmen nedan:

WiLD Pathfinderutbildning
Människan har under hundratusentals år utvecklats till komplexa varelser med en fantastisk förmåga att utveckla våra liv med naturen som hem, klassrum och lärare. under årtusenden har vi spridit oss över hela planeten och förstå, anpassa våra liv till de mest skiftande landskap och miljöer. Men under de senaste århundradena har vi blivit allt mer åtskilda från naturen och landskapet. Våra förfäders kunskaper och färdigheter att leva i balans med det omgivande landskapet innehåller källkoden och ett sätt att hitta tillbaka till den känsla av tillhörighet vi utvecklats med och längtar efter. Dessa färdigheter är viktiga, kraftfulla och revolutionerande.


Vi har under mer än 30 års tid erbjudit program för personer med ett särskilt intresse för personlig utveckling med naturen som klassrum och lärare. Utgångspunkten i träningen är den av evolutionen formade och djupt nedärvda inre ”källkod” för utveckling och överlevnad nödvändig för utveckling av självledarskap och att tränga ned på djupet för att hitta den inre kompassen och utveckla sina transformativa förmågor.

Att lära genom att göra
Erfarenhetsbaserat lärande utgör ryggraden i vår och är inbyggd i vår metodik.
Varför erfarenhetsinlärning? Det är kraftfullt, lektionerna är för livet, och eftersom beprövad forskning och vår egen erfarenhet stöder det. Sedan 1992 har tusentals deltagare utvecklat sitt självledarskap för att kunna leda och vara resurser i sina samhällen.

Utbildningen innehåller:
Närvaroträning – att kalibrera källkoden
Källkoden är vår djupt liggande kod för överlevnad, anpassning och förnyelse.
* att vara stadig i ”grundstansen” för att kunna agera snabbt och med lätthet i djup närvaro.
* att med finslipad perception förmå att notera och agera på de svagaste signaler
* att med ett välutvecklat klart seende frigöra oss från illusionen om förutsägbarhet,
* att med trygghet och beslutsamhet manövrera inför oförutsägbarhet och osäkerhet!

Wilderness living and Connection as a Survival Skill
Ancestral skills and handcraft
Gratitude
Medicine Wheel
Way Of Naturede 13 principerna

Transformativt Lärande
Vi har coachat tusentals ledare och organisationer för att vara bättre rustade när allt förändras snabbt i tider av hög oförutsägbarhet och komplexitet. Nu mer än någonsin är det nödvändigt att vara öppen, medveten och lyhörd för att kunna agera med laser-fokuserad tydlighet inför utmaningar och möjligheter, från ögonblick till ögonblick!
> Inspiration och lärdomar från ursprungsfolk
> inspiration och lärdomar från våra nordiska förfäder
> inspiration och lärdomar från landskapet och naturen
> inspiration och lärdomar från ”elitstyrkors” träning för kollektiv överlevnad
> inspiration och lärdomar från peak performance träning inom ”extremsporter”.
> inspiration och lärdomar från natural movement träning

Lärare och inspiratörer
Ett flertal inspiratörer, lärare och visdomsbärare är och har varit engagerade i dessa program, både i Sverige och internationellt. Både erkända visdomsbärare i sina respektive ursprungskulturer, men också erkända forskare, tänkare, kulturarbetare och erkända ledare från näringsliv, politik och civilsamhället.

För vem
De här programmen är speciellt för dig som vill hitta en enkel och naturlig väg till hälsa och förbättrad mental och fysisk prestationsförmåga. Du får lära dig att fördjupa din relation till den inre-, yttre och sanna naturen och uppnå de olika sinnestillstånd som vi är skapta för men idag ofta avskurna från. Vi utvecklar en förhöjd närvarokänsla med en laserskarp förmåga att notera och uppfatta vad som händer i varje stund, inom och runt ikring oss.

Genom evolutionen har människans sinnen fintrimmats för att vi skall kunna reagera sekundsnabbt på faror och möjligheter i vår kamp för tillvaron. I vår urbana miljö har dock många av våra sinnen blivit avtrubbade och ligger i träda. Lyckligtvis finns det tekniker för att väcka dem igen, om man lär av dem som aldrig glömt. Frukten av att lära sig kommunicera med naturen är ett ökat välbefinnande och leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd.

WiLD Pathfinderprogrammet innehåller sex delar.

  1. Respect – Thanksgiving Address
  2. Connect – Naturnärvao, Självstudiekursen ligger uppe för registrering Self-Study Course>>
  3. Reflect – Medicinhjulet, ”kompassen”
  4. Reflect – The 12 Principles, förberedelse och en ledstång för Solot
  5. Retreat & ReflectNature Quest tider för registrering ligger upp fram till september
  6. Direct – WiLD Pathfinders go out and practice

Detaljer om WiLD Pathfinder kursen kommer inom kort.

Läs mer och registrera dig här: