Utmaningen Covid 19 har gett oss en påtaglig och närvarande insikt om att vi är nära sammanlänkade, både med varandra och den omgivande naturen. Existentiella frågor om liv och död har blivit allestädes närvarande och ställer saker på sin spets. Det är en global utmaning vi genomlever där kollektiva lager av trauman återaktiveras. Det är viktigt att vi möter detta med närvaro och bejakar våra rädslor samtidigt som vi väcker den motståndskraft som överförts från tidigare generationer som tidigare överlevt kriser. Vi står nu inför valet att att öka vår medvetenhet, skapa ömsesidigt stöd och samarbete, hitta en ny vision och fullt ut förankra vår potential. Därför behöver vi nu, mer än någonsin, utveckla våra transformativa förmågor för att tillvarata möjligheter och möta de utmaningar vi står inför, både individuellt och kollektivt. Ett sätt är gå till en inre plats av djupt vetande – att hitta sin inre kompass och låta ens inre kunskap och visdom komma till tals, inte minst för att stå rustade när den värsta röken lagt sig.
Till datum och anmälan >>

Att bli den bästa versionen av sig själv!

Människan har altid gjort det
Människan har i alla tider dragit sig undan, oftast i naturen, för att reflektera över sina utmaningar, sitt syfte och vad som är viktigt i livet. De gamla berättelserna beskriver tex Muhammed sittande på berget Hira, Jesus fastade i 40 dygn i öknen och Buddha sittande under sitt Bodhiträd för upplysning. Nu har Du möjligheten att ge dig själv tid till stillhet och reflektion i avskildhet. Miljön är noga utvald, tex en paradisisk ö i Stockholmsskärgård, eller en fjällhed ovanför trädgränsen, mitt i eller i närheten av ett naturreservat. Inför Questen kommer du att få vägledning, metoder och verktyg för en ökad närvaro och kontakt med den inre, yttre naturen och sanna naturen. På så sätt ges du möjlighet att fördjupa kontakten med dig själv och naturen. 
Till datum och anmälan >>

För vem?
Nature Questen är speciellt för dig som vill hitta en enkel och naturlig väg till hälsa och förbättrad mental och fysisk prestationsförmåga. Genom att fördjupa relationen till den inre-, yttre och sanna naturen uppnås de finstämda sinnestillstånd som vi är skapta för men idag ofta avskurna från. Det inträder en förhöjd närvarokänsla. En laserskarp förmåga att notera, observera och uppfatta vad som händer i varje stund, inom och runt ikring oss. Genom denna ökade känslighet och att bli mer närvarande i alla våra relationer har vi potential att bli en ännu bättre version av oss själva

Gruppstorleken varierar men ger varje person gott om möjligheter att få fokuserad uppmärksamhet och personlig coaching, samt dra nytta av visdom och erfarenhet från andra medlemmar i gruppen.

Ledarskaps guruer som Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer, Brian Arthur för att nämna några, bekräftar unisont att i mötet med naturen ges möjlighet att både bottna i sitt djupare syfte och att släppa loss den kreativitet som krävs för att omsätta syftet till handling. 

Naturakademin har under många år erbjudit program med naturen som klassrum och lärare med ett speciellt fokus på personlig utveckling och självledarskap. Ett flertal inspiratörer, lärare och visdomsbärare har varit engagerade under åren, inte minst vännerna John P Milton, Way of Nature och faithkeeper Oren Lyons. 
Till datum och anmälan >>

Resultatet
Genom evolutionen har människans sinnen fintrimmats för att vi skall kunna reagera sekundsnabbt på faror och möjligheter i vår kamp för tillvaron. I vår urbana miljö har dock många av våra sinnen blivit avtrubbade och ligger i träda. Lyckligtvis finns det tekniker för att väcka dem igen, om man lär av dem som aldrig glömt. Frukten av att lära sig kommunicera med naturen är ett ökat välbefinnande och leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd.

En Nature Quest kan resultera i en dramatisk minskning av stress, en ökad kreativitet och en tydlig, centrerad närvaro. Frukten av en fördjupad närvaro i naturen är ett ökat välbefinnande och leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd. Det hjälper oss att vara väl rustade för att hantera de utmaningar och möjligheter som livet erbjuder. Naturen kan den ge stöd i processen för att nå ditt autentiska jag om du väljer och vågar att lita på att släppa taget, som att tryggt surfa på kanten till kaos.
Till datum och anmälan >>

Programmet 

Förberedelsen – visdom och avsikt  I samband med anmälan får du tillgång till material och länkar med metoder och verktyg för att förbereda mötet med dig själv och naturen. Dels i form av närvaroövningar, förberedelser för fasta (ej obligatorisk), liksom utrustningstips mm. Vår partner John P. Milton har syntetiserat essensen i världens visdomsläror sammanställt 12 principer vi föreslår att man integrerar före, under och efter Questen. Dessa liksom undervisning från visdomsbärare och ursprungsfolk har kommit att bli den bärande balken i våra program.

Introduktion Förberedande och praktisk genomgång av utrustning, vildmarksfärdigheter liksom tips och övning i närvaro, meditation, Qigong, perceptions övningar att använda under solot. Inför Solot inträder en period av tystnad. En fröceremoni iscensättes för att tydliggöra och, försegla det djupa ansvaret och åtagandet Questen innebär.

Solo – insikt  Solo innefattar 1 – 5 dygns solo, en tid man tillbringar helt i avskildhet och ger en unik möjlighet att träda in i relation och fördjupad kontakten med den viktigaste personen i ditt liv, dig Själv. Det är därför nödvändigt att skala av störande intryck för att fördjupa kvaliteten och tiden med sig Själv och naturen. Man fastar eller äter lätt, som inte kräver tillagning och minimalt med tid. Under denna period sker inga sysslor. d v s ingen läsning , inget skrivande* (ingen mobil) eller eldande men en liten anteckningsbok för att notera korta reflektioner, tankar och känslor kan finnas med. När man kommit över ”tristessen inträffar magin” och den värld av intryck och förundran som varit dold öppnas upp.

Återinträde – integration Detta är en kritisk fas som kräver en varsam process för urträdet ur den ”verkliga världen” och inträdet i ”vardagen igen”. Många Quest deltagare brukar tycka att det är svårt att lämna det tillstånd av djup närvaro och som infunnit sig under Nature Questen. Därför blir perioden för återinträdet kritisk. Det handlar om att hitta ett sätt att integrera och förvalta de insikter man fått. Stödet ifrån gruppen ger en möjlighet för den som så önskar. Varje Quest, individ och grupp hittar sin väg men ceremonin som bryter förseglingen är dock en obligatorisk, viktig och kraftfull ritual. Den hjälper deltagaren att förbereda och integrera upplevelsen i sig själv och sitt dagliga liv. 

Säkerhet Det är lika säkert att delta i en Nature Quest som att gå på en vandring. Ett ”kompis-system” med dagliga kontrollpunkter gör att man gemensamt kontrollerar säkerheten och samtidigt respekterar och inte stör varandras enskildhet och process. 

Till datum och anmälan >>