Våra program


Nature Academy AB by Göran Gennvi

Våra program
Vårt syfte är att erbjuda ledare och organisationer utvecklingsprogram för at utveckla kapacitet och förmågor för transformation och lärande. Det innebär att: visualisera ett önskat tillstånd,  genomföra det och därefter upprätthålla detta önskvärda tillstånd. De olika faserna kräver olika förmågor. Nature Academy tillhandahåller metoder och verktyg som utvecklar dessa förmågor som blir allt mer nödvändig i tider av osäkerhet och förändring.  Se några länkar på hur vi jobbar samt några några olika exempel på kunduppdrag nedan
>> Transformativ Dialog
>> Transformativt Ledarskap
>> Pathfinder Training
>> Agenda 2030
>> Nature Quest