View Post

Att leda omställning – som att surfa på randen till kaos!

In Bin, hållbar affärsutveckling, Transformative Leadership by Göran Gennvi

En ny verklighet Hur rustad är vi att leda verksamheten in på en ny spelplan? Videon “1 wave, 8 Barrels” är en inspirerande illustration för hur man som företag och organisationer kan tvingas att snabbt fånga vågen och anpassa verksamheten utan att tappa fart, tex vid varje nytt teknikskifte och helt nya marknads förutsättningar. På en global och digital arena …

View Post

Breakthrough Conversations – Leader’s Framework for Decision-Making

In Transformativ Dialog, Transformative Leadership by Göran Gennvi

Get Adventurous with Your Leadership Training In the complex environment of the current business world, leaders often will be called upon to act against their instincts. They will need to know when to share power, when to wield it alone when to look to the group’s wisdom, and when to take their counsel. A deep understanding of context, the ability …