Transformativ facilitering

kr0.00

Utbildningen och processmetodiken vänder sig till dig som använder dig av samtal och faciliterar möten i ditt arbete och vill förbättra dialogen för att lyckas i din roll. Du kan vara chef eller ha ansvar för att leda oc facilitera processer i organisationen, vara intern- eller externkonsult eller coach, lärare/utbildare, handledare eller terapeut. Kanske är du inget av det ännu, men drömmer om att bli det och ser att detta kan vara ett bra sätt att förbereda dig.

Beskrivning

Transformativt Facilitering – här är dialogen och konsten att tänka tillsammans i fokus. Denna modul syftar till att ge en gedigen grund att stå på för den som leder utveckling och förändring genom samtal och möten i organisationer. Detta är en kompetens och förmåga som blir allt mer central i takt med att komplexiteten och oförutsägbarheten i arbetslivet och samhället ökar. Även kraven på att hantera dialog digitalt ökar och kräver ny kunskap och förståelse som vi utforskas under kursen.

Syftet och mål med transformativ facilitering
Syftet är att ge kunskap och förmåga att facilitera goda dialoger och önskvärt resultat i mötet mellan människor, så ofta det är möjligt med högaktuella frågor på bordetr.

Målet är att:

 • öka förmågan att ta tillvara mångfald och meningsmotsättningar.
 • frigöra människors talanger, kompetens, energi och handlingskraft
 • förbättra problemlösning och beslutsfattande i grupp
 • öka förmågan att gå snabbare från ord till handling.
 • öka förståelsen för samtalets möjligheter och svårigheter.
 • etablera en gemensam begreppsapparat och referensram runt de viktiga
 • lära oss att tolka och förstå vad som händer i olika situationer
 • lära oss hur vi kan påverka ett samtal i rätt riktning
 • få insikt i vad som krävs för att bygga en samtalskultur

Processen integrerar teori, praktisk färdighet och personlig utveckling till en helhet. Den ger dig bred och användbar kunskap kring hur du får djup och framgång genom olika samtal, oavsett vilken roll du har idag. Du får praktiska verktyg och en välgrundad teoretisk bas som du hela tiden sätter i relation till den du själv är och de du möter, oavsett om ni träffas fysiskt eller digitalt.

Utbildningen vänder sig till dig som använder dig av samtal och möten i ditt arbete och vill förbättra samtal och dialog för att lyckas i din roll. Du kan vara chef eller ha ansvar för att leda processer i organisationen, vara intern- eller externkonsult eller coach, lärare/utbildare, handledare eller terapeut. Kanske är du inget av det ännu, men drömmer om att bli det och ser att detta kan vara ett bra sätt att förbereda dig.

Utdrag ur innehåll

Vi växlar teoretisk förståelse, praktisk tillämpning och personlig process. Vi träffas fysiskt och digitalt för att tillsammans utforska skillnader i hur dialog och möten kan upplevas. Exempel på övningar, metoder och verktyg:

 • Färdighetsspegeln
 • Lära känna varandra
 • Det goda samtalet
 • En ny verklighet
 • Dialogens fyra färdigheter
 • Vilken stämning råder i gruppen?
 • Individuella styrkor och svagheter
 • Styrkor eller svagheter i vår kultur?
 • Roller och rollspel
 • Samtalsrum

Tillämpningsövning 

 • Mångfald och meningsmotsättningar
 • Tillit och temporära tillitskapslar
 • Mot bättre dialoger
 • En vision mot bättre dialoger
 • Dialogens tre språk
 • Metod: Slutsatsstegen
 • Metod: Vänster-/högerspalts analys
 • Metod: Förespråka/utforska

Kursdatum och plats, 2023

Programmet anpassas mellan, fysiska och digitala träffar med planerad start i slutet av mars  

Antal deltagare

Enbart digitala träffar  > 24 Pers
Fysiska + digitala träffar < 24 pers

Pris
Pris offereras per pers. beroende på antal samt omkostnader. Litteratur samt kost och logi vid internat tillkommer.
Gruppbokning avtalas separat.

Kursledare 

Sedan 30 år tillbaka verkar Göran Gennvi som organisations- och ledarskapskonsult med fokus på ledarskapsutbildning, chefs- och grupphandledning samt grupputveckling. Göran har en gedigen utbildning och erfarenhet. Göran är utbildad av bla. Wiliam Isaaks, Peter Senge och Otto Scharmer inom Dialogue och Organisational Learning samt i The U-process, Gestaltpedagogik via Barbro Curman och Lars Norberg. Göran har sedan 1992 bedrivit ledarskaps – och organisationsutbildningar, bland annat via IFL (SSE Executive Education) vid handelshögskolan, hållbar utveckling via Det Naturliga Steget, hållbar affärsutveckling via Styrelseakademin. Göran har verkat som Senior Advisor på Tällberg Foundation. Göran. Verksam styrelseledamot i Society for Organisational Learning Sweden (SoL), Green Cross Sweden, Albaeco vid Stockholm Resilience Center samt Stiftelsen Ekskäret.

Vill du veta mer om programmet eller anmäla dig kontakta Göran Gennvi, 0705128198 eller gennvi@natureacademy.se

Exempel på verktyg och metoder som kommer att användas vid utbildningen.