Insights - PapersBeskrivning
I papperet beskrives hur IFL (SSE Executive Education vid Handelshögskolan) med bl.a U-processen tränat ledare att manövrera och leda i ett allt mer oförutsägbart och komplext affärslandskap.

Insights Paper - Learning Manifesto

Beskrivning
Sveriges regering har bestämt att göra en rejäl satsning med ambitionen att vi skall bli ett föregångsland. Detta kommer att påverka kommunerna på olika sätt. Agenda 2030 berör alla delar av en kommuns verksamhet och alla medarbetare som förväntas ta ett stort ansvar. Pappret föreslår en process för att tackla dessa utmaningar.

Insights Paper- Agenda 2030

Beskrivning
Vad gör att  konceptet Nature Academy är mer aktuellt än någonsin? Läs denna upplyftande intervju för att lära känna mannen in på djupet som rör sig lika bekvämt bland ledare och i styrelserum som i den vilda naturen.

Insights Paper- Göran Gennvi

Beskrivning
Nature Academy fick uppdraget att utveckla konkreta metoder och verktyg  att sätta i händerna på små och medelstora företag för en hållbar affärsutveckling, på uppdrag av Styrelseakademin och Tillväxtverket.

Insights Paper - Hållbart styrelsearbete

Beskrivning
Artikeln handlar om hur en grupp ledartränare själva får utbildas i och träna hur Naturens kraftfullt påverkar vårt mentala tillstånd, hur den stimulerar till kreativitet och inre samling. Hur naturen underlättar för oss att se bortom vardagligas bruset och ger oss insikter som inte är möjliga någon annanstans.

Insights Paper - Naturen gör ledaren klok

Beskrivning
Hur ett Learning Lab gör det möjligt att mobilisera många människor i angelägna frågor kostnadseffektivt och med förutsägbara resultat. Att ge människor möjligheter att ta ett större ansvar i avgörande frågor och att stärka det kollektiva ledarskapet.

Insights Paper - Learning Lab

Beskrivning
Papperet ger förslag på effektiva program för hur visioner, värderingar och övergripande ambitioner får genomslag ända ut i organisationens ”kapillärer”.

Insights Paper - Måltavlan

The WiLD Nature Quest
If you are wrestling with a big question or decision or sense that you’re being called to something greater in life, this is for you. The WiLD Nature Quest will take you away from your everyday pressures and responsibilities. It will give you a chance to be silent, dig deep into yourself and connect with what's most important in your life.

Insights Paper - Wild Nature Quest