Att leda omställning och utveckla verksamheter mot hållbarhet ställer stora krav på samsyn och samverkan och det är oftast inte tillgången till kunskap eller ambitionerna som är problemet utan hur kunskapen förvaltas i gruppen.

Ibland håller vi inne med våra uppfattningar, oftast med goda intentioner, men samtalet riskerar att föras inom ramen för det vi redan vet eller är överens om. Ibland blir det kamp om vad som är rätt eller fel och i stället för att utforska olika perspektiv så fastnar vi i ”debatten”.

Ibland går vi inte hela vägen och tar konsekvenserna av våra insikter utan fastnar i konventioner om vad som är och inte är möjligt. Det är dessa låsningar i samtalen som ”från ord till handling” försöker överbrygga

Arbetsformen stödjer dialogen
Vårt angreppssätt bygger på att ge organisationen tillgång till verktyg och metoder som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet. Ett bra material att arbeta med, en väl strukturerad uppgift som kräver dialog för att lösa och ett relevant sammanhang som gör uppgiften meningsfull är nyckeln till framgång.

Så här kan det se ut: 
Arbetsboken ger deltagarna stöd i sina egna reflektioner
Arbetsdukarna fokuserar gruppens samtal, reflektioner och slutsatser
Arbetet kan ledas av en facilitator eller genomföras som en studiecirkel där deltagarna tar ansvar för sitt eget lärande.

Från Ord till Handling är en dialogmetod för utveckling och förnyelse och ett angreppssätt som erbjuder verktyg som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen.

Metoden ger flera fördelar:
– Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen.
– Man kan använda ledarna som ”lärare” vilket underlättar att utöva ledarskap i svåra frågor. Programmet bidrar då även till en utveckling av ledarskapet. 
– Man kan även använda interna ”coacher” vilket ger fördelar om man vill stärka den tvärfunktionella dialogen samtidigt som ”coacherna” utvecklas till resurspersoner i utvecklingsfrågor. Verktygen kan enkelt anpassas till specifika förutsättningar, frågeställningar och målgrupper.
– Programmet kan levereras i form av en arbetsbok, ”lärdukar” och med stöd för genomförandet efter behov.
Genom att arbeta med interna resurser stärks ägandet och närheten samtidigt som programmet blir mycket kostnadseffektivt.

Så här går det till:
Arbetsboken hjälper deltagare att ta ansvar för sitt eget deltagande i samtalet :
– Förstå vad som skall åstadkommas i de olika momenten.
– Reflektera individuellt över sina ställningstaganden, förslag och idéer.
– Göra anteckningar som stöd för minnet.

Steg 1
Lära känna varandra – “Att få göra sin röst hörd utan att tysta andra”

Syftar till att lära känna varandra och sig själv i hllbarhetsperspektivet.
– Vilka olika förhållningssätt finns i gruppen?
– Hur engagerade är vi i frågan?
– Vilka talanger och kompetenser finns i gruppen?

Steg 2

En ny verklighet – ”Den som äger kontexten, äger också strategin”

Syftar till att sätta in hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och att bli överens om var den hör hemma på vår gemensamma agenda.
– Vad är det som sker i vår omvärld?
– Hur påverkar detta oss?
– Vilka utmaningar står vi inför?

Steg 3

Tränga bakom orden – ”Att visa vägen, utan att stå i vägen!”

Syftar till att skaka liv i och gemensamt förstå de ambitioner som bör vägleda arbetet framöver.
– Vilka ambitioner har vi?
– Vad måste förtydligas?
– Hur stor är utmaningen?

Steg 4

Från ord till handling – ”Omedelbar handling för en långsiktig idé!”

Syftar till att översätta abstrakta koncept, idéer och ambitioner till nya handlingar, handlingsmönster och åtgärder.
– Vad gör vi rätt redan idag?
– Vad ska vi sluta med?
– Vad skall vi börja med som vi inte redan gör?
– Vad skall vi se upp med?

Steg 5

Vem äger frågan? – ”Det viktigaste för en människa är att känna att hon behövs!” 

Syftar till att ge alla en roll i förändringsarbetet och stärka ansvarstagandet.
– Vem kan ta ansvar för vad?
– Vilken roll spelar vi (jag)?
– Vad är första steget?

NÅGRA KUNDREFERENSER

 • Ledande företag inom återvinningsindustrin använder Från Ord till Handling som del av ett ledarskapsutbildning.
 • Ledande företag inom hållbarhet i bilbranschen.
 • Systembolaget använde metoden vid hållbarhetsutbildning och förankring för sina samtliga chefer.
 • Karlshamns kommun genomför ”Samtal om hållbarhet”, baserat på metoden ”Från ord till handling”. Samtliga tjänstemän och förtroendevalda deltog (>5000 medarbetare).
 • Ledande, internationellt företag inom vindenergi introducerar ledning och samtliga medarbetare till Agenda 2030 genom programmet
 • Haninge kommun genomför miljöutbildning baserat på Från Ord till Handling. 
 • Falun kommun för ett samlat genomförande av hållbarhetstrategin och Agenda 2030.
 • Åre kommun för att förankra hållbarhetsarbetet kopplat till översiktsplaneringen.
 • Nacka kommun för att förankra och lokalt anpassa de nationella miljömålen
 • Lerum kommun använder delar av metoden att föra samtal om kommunens vision.
 • E T C