Vi hjälper ledare och organisationer med att kultivera förmågor och kapacitet för transformativt lärande – receptet är Dialog

Människor har en medfödd förmåga till kollektiv intelligens. När förutsättningarna är de rätta förmår vi att tänka tillsammans som leder till samsyn och samordnad handling.

Sann dialog kan åstadkomma en radikal trsansformation av den kollektiva gruppmedvetenheten som ger tillgång till kunskap som annars inte är tillgänglig.

Djup reflektion ligger som grund i dialogen och kan bidra till ny och radikal kreativitet, en kollektiv intelligens som leder till sytempåverkan i smått och stort.

Vi bistår ledare och organisationer att utveckla sin kapacitet och förmåga till äkta dialog. I våra Learning Labs tränas transformativ kapacitet och färdigheter.

Samtalsrummen

Mönsterbevarande – Artighetsrummet

De flesta möten och samtal börjar i ˝artighetsrummet˝ där konventionen ”kräver” att känsliga frågor inte tas inte upp i gruppen. Det gemensamma dominerar. Vissa frågor och uppfattningar blir till ”tabun”. Men, så småningom står vi inför ett vägval; att ge uttryck för vad vi tänker och tycker eller att fastna i konventioner och tabun.

Utmanande – Debattrummet


När vi känna oss fria att säga vår mening framgår det ofta tydligt att gruppen rymmer olika åsikter, perspektiv och värderingar. Debatten kan bli till konflikt och leder sällan till beslut som alla kan ta ett reellt ansvar för. Och, så småningom står vi inför ett vägval; att ge vika för trycket eller att gå vidare och reflektera över varandras åsikter. Det egna dominerar

Utforskande & Lärande – Reflektionrummet

När förtroendet har vuxit kan vi börja utforska varandras åsikter och lära av varandra. Det viktigaste förhållningssättet är nyfikenhet. Här överaskas ofta människor,av att de själva måste bromsa upp för reflektion och eftertanke. Tankerummet expanderar. Men, så småningom står vi inför ett vägval; att gå vidare och ta vara på lärandet i gruppen eller att förvalta kunskapen på egen hand i andra situationer.

Mönsterbrytande & Nyskapande – Möjlighetsrummet

När tankerummet expanderar ökar också handlingsrummet! Nya möjligheter och alternativ, som tidigare varit dolda, blir synliga. Vi kan börja utforska de nya gemensamma möjligheter som samtalet ger.
Och vi står inför ett vägval; att ersätta gamla handlingsmönster med nya eller att bli kvar vid de gamla.