GetWiLD – självstudiekurs

In GetWiLD Leadership, Wild Pathfinder by Göran GennviLeave a Comment

Under senare år har media gett allt större uppmärksamhet kring teman som handlat om naturens förtjänstfulla sätt för läkning rehabilitering liksom för natur- och miljömedvetenhet. Men även naturens som klassrum, kontor och lärare. Inte minst det japanska begreppet ”skogsbad” har fått ett starkt fäste. Detta har skapat en efterfrågan på utbildning för de som både vill satsa på ett eget växande och personlig utveckling men också när tillfälle ges, erbjuda sig själv som vägvisare i den miljö man lever och verkar.

Nature Academy Learning Lab har under många år erbjudit program för personer med ett särskilt intresse för personlig utveckling med naturen som klassrum och lärare. Ett speciellt fokus har varit att erbjuda möjligheter till att utveckla sitt självledarskap, att få tränga ned på djupet för att hitta sin inre kompas och att utveckla sina övriga transformativa förmågor.

Under åren har hundratals ”pathfinders” deltagit i det program som kommit att få namnet GetWiLD. Flera av dessa vägvisare har fungerat som ledare vid aktiviteter vi varit engagerade att leda med som mest tusentals deltagare. Vi har nu efter påtryckningar fått frågan om vi skulle kunna tänka oss arrangera denna utbildning igen. Vi är därför glada över att åter kunna erbjuda programmet.


Ett flertal inspiratörer, lärare och visdomsbärare har varit engagerade i dessa program, både i Sverige och internationellt. Både erkända visdomsbärare i sina respektive ursprungskulturer, men också erkända forskare och tänkare, kulturarbetare och erkända ledare från näringsliv och politik.


De här programmen är speciellt för dig som vill hitta en enkel och naturlig väg till hälsa och förbättrad mental och fysisk prestationsförmåga. Du får lära dig att fördjupa din relation till den inre-, yttre och sanna naturen och uppnå de olika sinnestillstånd som vi är skapta för men idag ofta avskurna från. En förhöjd närvarokänsla som ibland kallas mindfulness men också en laserskarp förmåga att notera och uppfatta vad som händer i varje stund, inom och runt ikring oss.

Genom evolutionen har människans sinnen fintrimmats för att vi skall kunna reagera sekundsnabbt på faror och möjligheter i vår kamp för tillvaron. I vår urbana miljö har dock många av våra sinnen blivit avtrubbade och ligger i träda. Lyckligtvis finns det tekniker för att väcka dem igen, om man lär av dem som aldrig glömt. Frukten av att lära sig kommunicera med naturen är ett ökat välbefinnande och leder också till den känsla för naturen som motiverar oss till ett ökat ansvar för miljö och naturskydd.

Programmet innehåller tre delar, en självstudiedel (gratis), WiLD Pathfinders, samt Nature Quest. Självstudiekursen ligger uppe för registrering liksom tider för Nature Quests under våren och fram till september. Detaljer om WiLD Pathfinder kursen kommer inom kort. Läs mer och registrera dig här: >> Self-Study Course

Leave a Comment