Lifesum

In Client Cases by Göran GennviLeave a Comment

Ledarskap by Göran Gennvi

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskap – som att surfa på randen till kaos. I en föränderlig värld tvingas vi ständigt tänka i nya banor. Vi måste ompröva vår syn på världen, på våra mål och på hur vi skall arbeta tillsammans. Då krävs ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller. Vår uppfattning är att även om riktning och ambition är klart formulerad. De övergripande målen och styrmedlen ligger fastställda så uppstår svårigheterna i genomförandet. Då krävs ett transformerande ledarskap med förmåga att mobilisera medarbetare och organisation. 

LIFESUM

Lifesum is a Stockholm-based digital health startup, a unique collective of colorful individuals motivated by a common goal: to help create a world full of healthy, happy people. Our approach to human health is highly personalized, using technology, data, and behavioral science to help people reach their health goals. Lifesum take pride in helping people everywhere become the best version of themselves, by encouraging a happier and healthier life. Today, the Lifesum app has more than 30 million members worldwide, and is available for iOS, Android, Apple Watch and Google Wear, having recently been featured by Apple, Google and Samsung”. 

Vad var syftet?

Att få den nya ledningsgruppen plats genom att interaktivt utarbeta tydlighet genom att kalibrera och revidera ansvarsområden kring förväntningarna, roller och kärnvärden. Dessutom interagera med samtliga medarbetare i ett gemensamt samskapande kring bolagets framgångskriterier – What is winning Lifesum style!. 

Vad vi gjorde

Lösningen blev att tveckla ett transformerande ledarskap genom att vid ett antal möten med hela bolaget respektive liksom med ledningsgruppen under en två års period låta samtliga föra en strategisk dialog kring vars och ens unika perspektiv över vad som pågår i företagets omvärld. Med detta som utgångspunkt gemensamt beskriva en konkret och önskvärd ”bild från framtiden” som synliggör vad bolaget åstadkommit men också utmaningar på vägen – The story-narrative about Lifesum. 

Resultatet

Det tog emot, stretades, omstöptes etc. och var mycket givande. Att se allas resultat, och hur vi sen alla kunde inspirera varandra. Det fanns inte ett svar, en vinnare, utan vi plockade ut russin ur alla förslag”. – Det ständigt aktiva jobbandet som krävdes av oss alla. Det tror jag kommer verkligen ge samma effekt till alla andra, helt slut efteråt, men på ett otroligt tillfredställande sätt” – Victoria Bastide CTO (mer under Testimonials). 

Leave a Comment